3kW

Соларни систем
3kW
Цена 2900€

 • 8 CSUN соларних панела 380W
 • Монофазни претварач 3kW
 • Конструкција за монтажу панела на кров
 • Монтажа и пуштање електране под напон
5kW

Соларни систем
5kW
Цена 4800€

 • 14 CSUN соларних панела 380W
 • Трофазни претварач 5kW
 • Конструкција за монтажу панела на кров
 • Монтажа и пуштање електране под напон
10.kW

Соларни систем
10kW
Цена 9600€

 • 28 CSUN соларних панела 380W
 • Трофазни претварач 10kW
 • Конструкција за монтажу панела на кров
 • Монтажа и пуштање електране под напон

Како до сопствене електране?


Купац-произвођач

Да би стекао статус купца-произвођача, претходно је потребно да крајњи купац:

 • изгради производни објекат инсталисане производне снаге не веће од постојеће одобрене снаге прикључка,
 • прилагоди мерно место,
 • закључи уговор о потпуном снабдевању електричном енергијом са нето мерењем или нето обрачуном.
 • Крајњи купац, сопствени производни објекат прикључује на своју унутрашњу инсталацију
 • Крајњи купац стиче статус купца-произвођача уписом у регистар купаца-произвођача који врши оператор дистрибутивног система, након испуњења свих неопходних услова.
 • Референце


  KОНТАКТ

  Copyright © С.О.К доо Краљево, 2018 - 2020