IPARD

IPARD

БЕСПЛАТНО САВЕТОВАЊЕ ЗА IPARD-УВЕРИТЕ СЕ ДА ПОСТОЈИ БЕСПЛАТНО У ЗЕМЉИ СРБИЈИ

Смањите трошкове за електричну енергију изградњом соларне електране уз могућност финансирања из IPARD фонда који предвиђа и GRANT за овакву врсту пројеката у износу 50-70% вредности инвестиције.

Основни предуслов је да се Ваше предузеће бави делатношћу која захтева континуирану потрошњу електричне енергије у периоду веће тарифе (прва и друга смена) током целе године (понедељак - недеља) и величине је микро, мало или средње, (правни облик: предузетник, доо, пољопривредно газдинство…).

Мала соларна електрана би се користила да својом производњом покрије део сопствене потрошње електричне енергије Вашег предузећа у циљу смањења трошкова за електричну енергију. Како бисте имали јасну слику о томе да ли се и у коликој мери оваква инвестиција исплати у случају Вашег предузећа вољни смо да Вам урадимо бесплатну анализу у оквиру које бисте добили оптималну инсталисану снагу електране, вредности потребних улагања, годишњу производњу, вредност годишње уштеде у трошковима за електричну енергију и просто време повратка инвестиције како у случају финансирања сопственим средствима тако и за претпостављени удео GRANT-a из IPARD фонда.

Просто време повратка инвестиције се у зависности од учешћа GRANT-a и цене по којој тренутно плаћате електричну енергију обично креће у опсегу од 3 до 4 године.

Уколико сте заинтересовани да се горе поменута анализа уради за Ваше предузеће јавите се на следећи контакт како бисте добили детаљније информације односно шта је све потребно доставити за израду анализе:

nikola.p.nikolic@gmail.com

Тел:063-212-318