Контролери за соларно грејање

kolektor-za-solarno-grejanje

Карактеристике:

Која је улога контролера? Контролер стално мери температуре у колектору, бојлеру и на месту рециркулације. На основу ових температура контролер укључује пумпе, електрични грејач или електромагнетни вентил. Контролер SR868C9 има цетри улаза за мерење температуре (испоручују се три сонде) које мере температуре на колектору, у резервоару у горњој и доњој зони као и на месту рециркулације. Контролер SR868C9 имац 4 излаза P1 који управља пумпом у кругу колектор измењивач, P2 који управља пумпом за рециркулацију, H1 излаз управља укључивањем и искључивањем електричног грејача снаге до 1500W (преко ове снаге укључење вршити преко контактора) и Р1 излаза којим управљамо електро вентилом који се отвара ако дође до прегревања воде у резервоару.

КАКО ФУНКЦИОНИШЕ КОНТРОЛЕР SR868C9?

На контролеру прво треба подесити „температуру укључења“ (фабрицки подесено 8°C), затим „температуру искључења“ (фабрички подешено 4°C). Када температурна разлика измеду воде у резервоару и колектору достигне вредност „температуре укључења“ пумпа P1 се укључује, флуид из колектора пролази кроз измењивач у бојлеру и загрева воду. Температура у колектору полако опада и када температурна разлика између воде у резервоару и колектора падне на „температуру искључења“, контролер ће искључити пумпу P1. На овај начин је остварено да се циркулација флуида одвија само када постоји одређена температурна разлика између резервоара и колектора. Када колектор не може да постигне довољну температуру у резервоару контролер може укључити електрични грејач у резервоару, може се подесити у које време у току дана се грејач укључује и искључује, као од које до које температуре треба загрејати воду у резервоару. У случају када је укључена антифриз функција ако температура у колектору постане блиска 0°C (фабрички подешена на 4°C) контролер укључује пумпу P1 па се температура у колектору подиже и не долази до смрзавања (може се користити обична вода као флуид).

Шта имамо на стању и наравно цене

Контролер SR868C9 - цена 120EUR
Упутствоpdf
Стандардна верзија контролера коју испоручујемо уз наше системе
Контролер SR728C1 - цена 240EUR
Упутствоpdf
Врхунски контролер са 10 препрограмираних варијанти рада

KОНТАКТ

Copyright © С.О.К доо Краљево, 2018 - 2020