СОЛАРНИ СИСТЕМИ-КОЛЕКТОР, БОЈЛЕР, ПУМПА, КОНТРОЛЕР

solarni-kolektor-bojler-pimpe
dijagram-9

ПРИНЦИП РАДА СОЛАРНОГ СИСТЕМА:

Носилац топлоте код овог соларног система је вода. Вода се загрева у вакумским цевима колектора и одлази у сабирник колектора где се потискује пумпом ка измењивачу топлоте који се налази у бојлеру. Пролазећи кроз измењивач топлота се преноси на воду у резервоару и на тај начин је загрева.

Контролер обезбеђује надгледање соларног система са приказом тренутних вредности температуре на колектору и бојлеру у горњој и доњој зони као и на месту рециркулације.

Пумпа се активира само ако је температура колектора већа од тренутне температуре у резервоару, или ако је укључена антифриз функција контролера а температура у колектуру блиска 0°C

Основни делови раздвојеног соларног система 200l

dijagram-10

Прохромски резервоар има:

  • два измењивача
  • Mg аноду
  • електрични грејач 1500W
  • P/T вентил
  • PU изолацију дебљине 50mm

Раздвојени соларни систем - систем 200l само 1750EUR са монтажом

KОНТАКТ

Copyright © С.О.К доо Краљево, 2018 - 2020