• Мирка Луковића 2, 36000 Краљево, Србија
 • 063 683 093

Програм за књиговодство

Интегрисани информациони систем за књиговодство Digi 7.55 може радити за неограничен број клијената и на неограниченом броју рачунара. Програм ради под свим верзијама MS Windows оперативних система. Довољно је на једном месту урадити документ, програм сам књижи све остало

Систем се састоји од следећих модула:

 • Пријемница у велепродају или магацин репроматеријала
 • Калкулација на мало
 • Нивелација робе на мало
 • Налог за књижење
 • Упис трошкова
 • Књижно писмо
 • Књижење дневног пазара-благајна
 • Фактурисање
 • Листа дневног промета за угоститеље-ДПУ
 • Упис трошкова
 • Унос комисионе робе КР-1
 • Повраћај или продаја комисионе робе КЗР
 • Аутоматска Трговачка/КЕПУ књига
 • Аутоматско књижење у финансијско књиговодство
 • Аутоматско књижење у робно-материјално књиговодство