• Мирка Луковића 2, 36000 Краљево, Србија
  • 063 683 093

С порастом потражње а тако и цене електричне енергије расте и потреба за њеном уштедом. Компензација реактивне енергије једна је од најчешћих и најбржих метода уштеде и примењива је свуда , а посебно је исплатива код електромоторних погона као изразито индуктивних. У понуди услуга С.О.К. доо налази се набавка и уградња система за компензацију реактивне енергије. Такође нудимо и сервисне прегледе компензација реактивне енергије како бисте били сигурни да је ваша уштеда максимална, а рад поуздан и без сметњи. Мерна опрема омогућава нам мерење учинка компензација, проверу стања елемената (кондензатора, пригушница и склопки) и општу анализу потрошача.

Реактивна енергија представља део укупне утрошене енергије који се троши на успостављање и одржавање магнетног поља у електричним машинама. Највећи потрошачи реактивне енергије су електромотори и трансформатори, али и флуо цеви, исправљачи, рачунари итд. Поред тога што реактивна енергија заузима преносне и производне капацитете, приликом преноса реактивне енергије настају и значајни губици у проводницима и трансформаторима. Падови напона у електроенергетском систему су донекле последица и прекомерне потрошње реактивне енергије.

Величина која описује проценат утрошене реактивне снаге назива се фактор снаге. Тренутно је на снази тарифни систем уведен од стране Електропривреде Србије који сваку потрошњу реактивне енергије испод граница техничког оптимума тј. фактора снаге 0.95 описује као прекомерно утрошену реактивну енергију. Уз помоћ опреме за компензацију реактивне снаге просечан индустријски потрошач може повећати фактор снаге, тј. смањити рачуне за реактивну снагу. Компензацијом реактивне енергије подразумева се монтажа опреме која генерише реактивну енергију и тиме компензује потрошњу реактивне енергије у погону што доводи до значајног смањење количина преузете реактивне енергије из мреже.