• Мирка Луковића 2, 36000 Краљево, Србија
  • 063 683 093

Соларне електране до 5KW

5KW

Соларна електрана инсталисане снаге 5кВ на крову објекта Солна плоча 380В-ЦСУН Моно Халф Целл А класа

Мрежни инвертер Солак 5кВ трофазни

Метална поцинкована конструкција за кровне површине

Соларни ПВ1-Ф кабл за соларне системе

АЦ разводни орман са заштитом од пренапона

Систем се састоји од 14 соларних панела, повезаних тако да чине укупну инсталисану снагу од 5,32KW.

Напојне соларне електране служе за дистрибуцију електричне енергије по субвенционисаним или тржишним ценама. Уколико постоје квоте за ову врсту пословања, потребно је прибавити потребне дозволе које су детаљно наведене на обрасцу ЗАХТЕВ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ. Овај документ се може преузети у локалној електродистрибуцији или на Интернету.

За више информација можете нас контактирати.