• Мирка Луковића 2, 36000 Краљево, Србија
  • 063 683 093

Интегрисани соларни систем под притиском са бакарним измењивачем 150 литара

Систем је погодан за загревање санитарних вода и оптималну температуру која се може добити у бојлеру се креће у просеку око 50 степени. Овакав вид систем се може користити као помоћ при подном грејању уз комбинацију са неким другим извором грејања.

Већ број вакумских колектора се може повезати комбиновано са радијаторским грејањем како би се остварила устеда у грејању током хладних дана. Након зиме долазе топли дани што значи да нам остаје одређена количина топлотне енергије из вакумског соларног система.

Ту топлотну енергију би преусмерили за загревање базена,на машину за судове или чак веш машину. Сви ти уредјаји поседују електрогрејаче који бис се палили само по потреби.

У вредност инвестиције није урачуната монтажа као и пратећа опрема за уградњу(цеви,изолација итд).

 

Карактеристике:

  1. Материјал за резервоар је SUS304 2B (за прехрамрену индустрију) дебљине 0.4mm. Машински варено.
  2. Спољашњи омотач нерђајући челик SUS304 2B дебљине 0.4mm.
  3. Материјал за носаче - челик дебљине 1.2mm електростатички фарбан
  4. Дебљина PU изолације 55mm.
  5. Користи вакумске цеви, и не може се користи у свим климатским условима.
  6. Може се прикључити на водоводну мрежу преко електромагнетног вентила и контролера са сондом или преко преливног вентила.
  7. Уз аутоматику (M7) је могуће подесити да се ујутру (јефтинија струја) укључи електрични грејач и припреми топла вода ако није било сунца.

Дијаграм рада компактног система без притиска